صفحه اصلی
مناقصه تکمیل احداث ساختمان نوآوری
 • 5206 مشاهدات

مدیریت امور فنی و عمرانی دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد پروژه تکمیل احداث ساختمان نوآوری خود را در قالب طرح‌هاي غیرعمراني با استناد به قانون برگزاري مناقصات و آئين‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. بدين منظور از شركت‌هاي واجد صلاحيت و داراي ظرفيت كار آزاد دعوت به عمل مي‌آيد با مراجعه به آدرس مشاور پروژه مندرج در ذیل نسبت به دريافت اسناد مناقصه (ارزيابي کیفی و فنی) اقدام نمايند.

مشخصات كلي پروژه :

 • موضوع مناقصه عبارت است از: تکمیل عملیات ساختمانی، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی ساختمان نوآوری دانشگاه شهید بهشتی به مساحت تقریبی 15250 متر مربع در 9طبقه که عملیات مربوط به اسکلت و سقف ساختمان، بخشی از سفت‌کاری و تأسیسات مکانیکی آن اجرا گردیده است.
 • مبلغ برآورد اولیه حدود یکصد و نود میلیارد ريال (فهرست بهاي پايه سال 97) می‌باشد.
 •  محل اجراي پروژه: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی
 •  مدت اجراي پروژه: پيش‌بيني اوليه زمان اجراي پروژه 12 ماه در نظر گرفته شده است.
 • كليه شركت‌هاي داراي حداقل رتبه‌بندي دو ابنيه و چهار تأسیسات مي‌توانند نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمايند.
 • جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره‌های  88024096-021 تماس حاصل شود.
 • مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 5% مبلغ برآورد اولیه به صورت ضمانت‌نامه بانکی مي‌باشد.
 • پیش‌پرداخت: به این پیمان هیچ‌گونه پیش پرداختی تعلق نمی‌گیرد .
 • تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: پیمانکاران واجد شرایط می‌توانند جهت دریافت اسناد به مدت سه روز (9 صبح الی 16 عصر) پس از انتشار آگهی با در دست داشتن معرفی نامه شرکت به نشانی مهندسین مشاور تهران محاسب: تهران، میدان دکتر فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان سلماس، نبش خیابان 1/6، پلاک 79، طبقه اول مراجعه نمایند.
 • هزینه اسناد مناقصه 5,000,000 ریال میباشد که به شماره حساب 342282555 به نام درآمدهای اختصاصی نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی واریز می‌گردد.
 • تاریخ و محل تحویل اسناد مناقصه: متقاضیان باید اسناد تکمیل شده را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 5 اسفند 1397 به دبیرخانه مدیریت امور فنی و عمرانی دانشگاه شهید بهشتی به نشانی تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، مدیریت امور فنی و عمرانی تحویل نمایند.
 • محل و تاریخ بازگشایی پیشنهادها: رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/12/08 در دفتر معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه می باشد.
 • صرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی‌نماید و دانشگاه مجاز است در چهارچوب ضوابط مقرر در این دستورالعمل و با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد کند.
 • هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود.

آگهی رسمی این مناقصه در صفحه 10 روزنامه آفتاب یزد مورخ بیست و سوم بهمن 1397 به چاپ رسیده است.

افزودن نظرات