صفحه اصلی
قابل توجه اساتید و کارکنان محترم
  • 17949 مشاهدات

قابل توجه اساتید و کارکنان محترم

 

پیرو هماهنگی های انجام شده، تزریق واکسن کرونا در روزهای دوشنبه1400/05/11 (ویژه اساتید محترم) و سه شنبه 1400/05/12 (ویژه کارکنان محترم) متولدین 1345 و پایین تر براساس گروههای سنی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در محل «سالن ورزشی شماره یک» ساعت 9 الی 13 انجام خواهد شد.

«اداره بهداشت و درمان»


   براساس اعلام رییس اداره بهداشت دانشگاه، تمام افراد شاغل در دانشگاه اعم از استاد مدعو و یا عضو پژوهشی به شرط سن، امکان دریافت واکسن را دارند.
همکارانی که مرحله اول واکسیناسیون را انجام داده اند برای مرحله دوم باید به همان مرکز بهداشت مراجعه کنند.

منبع خبرلینک زیر می باشد:

https://www.sbu.ac.ir/web/stuvp/-/vaksan?redirect=%2Fweb%2Fstuvp

       

افزودن نظرات