Home
انتصاب رئیس کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی
  • 2574 بازدید

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 11 دی 1400، دکتر سجاد احمدی زاد، رئیس دانشکده علوم ورزشی و تندرستی را به عنوان رئیس کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

به موجب این حکم کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی به مدت 2 سال، با ریاست جناب‌عالی و به شرح ذیل تشکیل میگردد:

1.     آقای دکتر افشار جعفری (دبیر کارگروه)؛

2.     آقای دکتر مصطفی زارعی (عضو کارگروه)؛

3.     آقای دکتر محمدرضا برومند (عضو کارگروه)؛

4.     خانم دکتر مهین عقدایی (عضو کارگروه)؛

5.     خانم دکتر هدی مزینی (عضو کارگروه)؛

6.     خانم دکتر رعنا فیاض میلانی (عضو کارگروه).

     انتظار می‌رود، با برنامه‌‌ریزی و نظارت مستمر، توجه به برگزاری و حمایت از کرسی‌های ترویجی و نظریه‌پردازی، فعالیت در این زمینه گسترش یابد.

0 Comments