صفحه اصلی
انتصاب رئیس کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکده مدیریت و حسابداری
  • 1369 مشاهدات

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 11 دی 1400، دکتر بهروز دری، رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری را به عنوان رئیس کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکده مدیریت و حسابداری منصوب کرد.
​​​​​​​

در بخشی از این حکم آمده است:

به موجب این حکم کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکدۀ مدیریت و حسابداری به مدت 2 سال، با ریاست جناب‌عالی و به شرح ذیل تشکیل میگردد:

1.     آقای دکتر سجاد شکوهیار (دبیر کارگروه)؛

2.     آقای دکتر اکبر عالم تبریز (عضو کارگروه)؛

3.     خانم دکتر طیبه امیرخانی (عضو کارگروه)؛

4.     آقای دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده (عضو کارگروه).

انتظار می‌رود، با برنامه‌‌ریزی و نظارت مستمر، توجه به برگزاری و حمایت از کرسی‌های ترویجی و نظریه‌پردازی، فعالیت در این زمینه گسترش یابد.

افزودن نظرات