صفحه اصلی
دیدار با دوستـداران زبان فارسـی و ایران شناسـان روس
  • 23793 بازدید

دکتر نصیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، در پنجشنبه دوم تیرماه 1401، از انستیتو آسیا و آفریقا وابسته به دانشگاه مسکو بازدید کرد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس دانشگاه شهید بهشتی در پنجمین روز سفر به کشور روسیه به اتفاق دکتر رسولی، مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی و دکتر ابطحی، رئیس مرکز لومونوسف- رازی به دعوت رئیس انستیتو آسیا و افریقا در این مجموعه حضور یافته و با الکسی  ماسلوف، رئیس این انستیتو دیدار کردند.

در  این دیدار که ایوانف، رئیس بخش ایران شناسی و زبان فارسی و ماکسیم دلیناد از اعضای فعال این مرکز شرکت داشتند، ضمن تشریح فعالیت‌های این انستیتو، درخصوص راه‌های همکاری متقابل بحث و تبادل شد.

سپس هیات اعزامی در مرکز ایران شناسی و زبان فارسی حضور یافت و با فعالیت های این مرکز آشنا شد؛ دوطرف بر لزوم همکاری بیشتر در زمینه ایران شناسی و زبان فارسی تاکید کردند. در این دیدار یکی از دانشجویان زبان فارسی و مطالعات ایران حاضر درجلسه، شعری را به زبان فارسی خواند. در بخش پایانی جلسه از ایوانف به خاطر فعالیت‌های گسترده در مرکز ایران شناسی و زبان فارسی تقدیر شد.

افزودن نظرات