صفحه اصلی
سرپرست دانشکده علوم زمین منصوب شد
  • 38330 بازدید

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 24 اردیبهشت 1401، دکتر عباس صادقی، استاد دانشکده علوم زمین ​​​​​​​را با به عنوان سرپرست دانشکده علوم زمین منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

 

انتظار می‌رود با تلاش مستمر و مشارکت فعال سایر همکاران، همه ظرفیت‌ها و امکانات علمی آن دانشکده را در جهت پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش آن مجموعه به کار گیرید و با برنامه‌ریزی و حرکت در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه، زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید و به ویژه نسبت به انجام موارد زیر اهتمام ورزید:

1.        سعی مستمر در تحقق اهداف راهبردی دانشگاه؛

2.        هدایت فعالیت‌های دانشکده در جهت تحقق اهداف کمی  و کیفی کلان دانشگاه؛

3.        هدایت و اجرای برنامه بهبود در دانشکده با هماهنگی مدیریت ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیت دانشگاه.

  بدیهی است تلاش برای استمرار و تکمیل برنامه‌ها و اقدامات جاری دانشکده و حرکت در جهت اجرای برنامۀ پیشنهادی و ارائۀ گزارشات دوره‌ای مورد انتظار است. توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منّان مسئلت مینمایم.

افزودن نظرات