صفحه اصلی
نشست هم‌افزایی هیأت رئیسه دانشگاه با اعضای هیأت‌علمی دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی برگزار شد
  • 14293 مشاهدات

نشست هم‌افزایی هیأت‌رئیسه دانشگاه با اعضای هیأت‌علمی دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، چهارشنبه 15 دی 1400، به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

به گزارش روبط‌عمومی دانشگاه، در این نشست دکتر نصیری قیداری، رئیس دانشگاه؛ با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات هم‌افزایی، درخصوص جایگاه و دستاوردهای دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی سخن گفت. دکتر مظاهری، رئیس دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی نیز گزارشی از وضعیت موجود دانشکده ارئه داد.

در ادامه، اعضای هیأت‌علمی دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی با ارائه نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های خویش، به چالش‌های پیش رو اشاره کردند و برای بهبود فرآیند آموزش و پژوهش درخواست‌هایی را با هیأت رئیسه دانشگاه مطرح کردند.

دکتر فارسی، معاون دانشجویی؛ دکتر افضلیان، معاون آموزشی؛ دکتر شکری، معاون پژوهشی و دکتر فقیهی، مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، ضمن ارائه پیشنهادهایی برای افزایش عملکرد، به برخی درخواست‌های اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پاسخ دادند.

گزارش تکمیل خواهد شد.

افزودن نظرات