صفحه اصلی
اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبر نوری
  • 2707 مشاهدات
 
اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری 
 
محورهای کنفرانس:
  • حسگرهای فیبرنوری پایش فیزیک، مکانیکی و الکترومغناطیسی
  • حسگرهای فیبرنوری پایش زیست محیطی
  • حسگرهای پایش هوشمند سلامتی سازه 
  • حسگرهای فیبرنوری تداخل سنجی، قطبش سنجی و فاز سنجی
  • طراحی و ساخت فیبرنوری، میکروساختار و فوتونیک کریستال
  • حسگرهای فیبرنوری توزیعی و مالتی پلکسی
  • حسگرهای فیبرنوری میکرو و نانوساختار
  • اپتیک مجتمع، حسگرهای کوانتومی
دانلود فایل
افزودن نظرات