آئین استقبال از دانشجویان ورودی 1400 برگزار می‌شود
  • 31941 مشاهدات
15 آبان

آئین استقبال از دانشجویان ورودی 1400 دانشگاه شهید بهشتی، شنبه 15 آبان برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی، آئین استقبال از دانشجویان ورودی جدید با حضور دکتر نصیری قیداری، رئیس دانشگاه و اعضای هیات رئیسه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه در تمام مقاطع برای حضور در این مراسم دعوت می شود.

 

مراسم از طریق تلویزیون اینترنتی بدون هیچگونه محدودیتی پخش خواهد شد.

زمان: شنبه 15آبان 1400، ساعت 10 تا 12

لینک مراسم:
https://www.sbu.ac.ir/

افزودن نظرات