صفحه اصلی
کلاسهای دانشجویان دکتری دانشگاه شهیدبهشتی حضوری برگزار می‌شود
  • 22140 مشاهدات

        

پیرو اطلاعیه شرایط آموزش حضوری دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، موارد ذیل به اطلاع دانشجویان محترم می‌رسد:

1)      کلیه کلاس‌های دانشجویان دوره دکتری از روز شنبه 29 آبان 1400، حضـوری برگزار خواهد شد.

2)      دانشجویان مقطع دکتری روزانه غیربومی که حائز شرایط اخذ خوابگاه هستند می‌توانند از تاریخ 23 و24 آبان 1400 با مراجعه به سیستم گلستان بخش دانشجویی - خوابگاه - اطلاعات و درخواست ها - درخواست خوابگاه خود را ثبت و از روز  پنجشنبه 27 آبان1400  از طریق گزارش ۲۵۷۰ سیستم گلستان از خوابگاه اختصاص داده شده خود مطلع و جهت تحویل اتاق به خوابگاه مربوطه مراجعه نمایند.

3)      رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی برای حضور در دانشگاه، کلاس‌ها و کلیه اماکن عمومی الزامی است.

4)      نحوه تشکیل کلاس‌های آزمایشگاهی، عملی و کارگاهی سایر دانشجویانی که نیمسال جاری فارغ التحصیل می شوند نیز متعاقباً اعلام می‌شود.

 

​​​​​​​

افزودن نظرات