اعضای هیات علمی بازنشسته

اعضای هیات علمی بازنشسته


محمدصادق داداشی

سال های فعالیت : 1384-1391
مرتبه علمی : مربی

محمد دادکان 

سال های فعالیت: 1384-1390
مرتبه علمی : استادیار

مرحوم عسگر رخشائی

سال های فعالیت : 1384
مرتبه علمی : مربی


ملک ابراهیم نصیری مقدم 

سال های فعالیت : 1384-1385
مرتبه علمی : مربی

علی اصغر لاری 

سال های فعالیت: 1384-1393
مرتبه علمی : مربی

مرحوم ژاله محبی

سال های فعالیت : 1384
مرتبه علمی : مربی


مسعود معینی شبستری 

سال های فعالیت : 1384-1394
مرتبه علمی : مربی

محمد اصلانخانی 

سال های فعالیت: 1384 تا اکنون
مرتبه علمی : استاد 

دکتر خسرو ابراهیم 

سال های فعالیت : 1384 تا اکنون
مرتبه علمی : استاد