اعضای هیات علمی بازنشسته

اعضای هیات علمی بازنشسته

محمد صادق داداشی 
سال های فعالیت : 1384-1391
مرتبه علمی : مربی

Responsive Image

محمدحسین دادکان
سال های فعالیت: 1384-1390
مرتبه علمی : استادیار

Responsive Image

مرحوم عسگر رخشانی رودسری
سال های فعالیت : 1384
مرتبه علمی : مربی

Responsive Image

علی اصغر لاری
سال های فعالیت: 1384-1393
مرتبه علمی : مربی

Responsive Image

مرحوم ژاله محبی
سال های فعالیت : 1384
مرتبه علمی : مربی

Responsive Image

مسعود معینی شبستری
سال های فعالیت : 1384-1394
مرتبه علمی : مربی

Responsive Image

ملک ابراهیم نصیری مقدم
سال های فعالیت : 1384-1385
مرتبه علمی : مربی

Responsive Image

محمد اصلانخانی
سال های فعالیت : 1384-اکنون
مرتبه علمی : استاد

Responsive Image

خسرو ابراهیم
سال های فعالیت : 1384-اکنون
مرتبه علمی : استاد

Responsive Image