تماس با ما

تماس با ما

  • آدرس: تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل الله، میدان شهید دکتر شهریاری(میدان دانشگاه)، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم ورزشی و تندرستی
  • کد پستی: 11 94 96 83 19
  • تلفن: 29905821
  • دورنگار: 22431953
  • دبیرخانه : 29905836 - 021
  • ایمیل دانشکده :sportscience@sbu.ac.ir
سمت  نام و نام خانوادگی  شماره تلفن
مسئول دفتر ریاست  کورش هایل مقدم  29905821
معاون آموزشی دانشکده  دکتر محمد پورکیانی  29905826
معاون پژوهشی دانشکده  دکتر افشار جعفری 29905824
مدیر اجرایی دانشکده عباس عاشوری  29905858
مدیر گروه علوم رفتاری و شناختی و مدیریت ورزشی    دکتر مهین عقدایی 29905828
مدیر گروه علوم زیستی
در ورزش و تندرستی
دکتر رعنا فیاض میلانی  29905849
مدیر گروه بازتوانی در ورزش
و تندرستی
دکتر هدی مزینی  29905827
کارشناس گروه علوم زیستی و گروه بازتوانی در ورزش شبنم سبلانی  29905845
کارشناس دروس عمومی،
مدیریت ورزشی و
علوم رفتاری و شناختی
در ورزش
حمید خردمند  29905844
کارشناس آموزش گروه کارشناسی  مرجان تقوی  29905846
کارشناس پژوهشی  کامله ثابتی  29905825
کارشناس پژوهشی  زهرا محمدی  29905823
کارشناس آزمایشگاه  سیروس شیخی  22431963
مسئول نشریه فیزیولوژی ورزش  طاهره نصرتی  29902261
کارشناس مرکز پژوهشی ورزش معلولین  زهرا گودرزی
کارشناس امور اداری  جعفر ایران نژاد 29905836
باشگاه بدنسازی ابولفضل فیروز 29905857
کتابخانه رقیه موسوی  29905840
روابط عمومی  عباس عذیری  29905856
کارشناس دبیرخانه و انبار  مصطفی ساریجالو  29905844