معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی دانشکده دکتر محمد پورکیانی، از نیمه دوم‌ سال ۱۴۰۰، مسئولیت معاونت آموزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی را بر‌عهده گرفتند. 
ایشان پیش از این در سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۵  و ۱۳۹۹ مدیریت تربیت بدنی دانشگاه و همچنین در سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶  مدیریت اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را بر‌عهده داشتند. 

دکتر محمد پورکیانی، فارغ التحصیل دکتری مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران و استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی و‌ تندرستی هستند که تاکنون دارای بیش از ۳۰ مقاله علمی پژوهشی و بیش از ۱۰ عنوان کتاب تخصصی می‌باشند.