معرفی دانشکده 

معرفی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی 


تاریخچه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی 

تاریخچه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در دانشگاه شهيد بهشتي به زمان شروع به کارگروه آموزشی تربیت بدنی دانشگاه در سال 1347 برمي گردد. دانشجويان علاوه بر فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي که جنبه اختياري داشت، موظف بودند 2 واحد درسي تربيت بدني را به شکل عمومي اخذ و پاس نمايند. گروه آموزشي تربيت بدني به عنوان يکي از گروههاي آموزشي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي در سال 1351 شروع به فعالیت نمود. در نهايت در سال 1382 اين گروه به همراه گروه آموزشي کارشناسي تربيت بدني با کسب مجوز پذيرش دانشجو در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتری در سال 1382 موفق به اخذ مجوز قطعي براي تأسيس دانشکده تربيت بدني گردید. گروه هاي آموزشي دانشکده در حال حاضر شامل؛ 1- گروه علوم زیستی ورزش 2- گروه مدیریت ورزشی و رسانه 3- گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش 4- گروه بازتوانی ورزش است که با تصويب در هيأت امناء دانشگاه کار خود را رسما شروع کرده است. دانشکده علوم ورزشی و تندرستی همچنين داراي يک کميته ورزشهاي تخصصي و عمومي است که برنامه ريزي درسهاي عملي و تخصصي دانشجويان رشته تربيت بدني و عمومي مربوط به دانشجويان کل دانشگاه را بر عهده دارد.

بروشور معرفی دانشکده 

برای دانلود بروشور معرفی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

بروشور معرفی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

Responsive Image

پادکست معرفی دانشکده 


شما در این پادکست می شنوید:
- تاریخچه تأسیس دانشکده
- گروه های آموزشی دانشکده
- رشته ها و گرایش های تحصیلی دانشکده
- معرفی آزمایشگاه های دانشکده
- معرفی کتابخانه
-  بازار کار فارغ التحصیلان
- مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشکده و...

تهیه کننده: روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی
گوینده: تمنا راستین
تدوین: سپیده کاشانی