صفحه اصلی
بازدید از موزه ملی ورزش، گرامی‌داشت روز ملی المپیک
  • 2974 بازدید

به مناسبت گرامیداشت روز ملی المپیک، اردوی یک روزه بازدید از موزه ملی ورزش با همت انجمن علمی دانشکده یکشنبه 28 خرداد 1402 برگزار شد. این رویداد با حضور دکتر محمد پورکیانی معاون آموزشی دانشکده و جمعی از اساتید و دانشجویان دانشکده و با هدف آشنایی دانشجویان با رویداد المپیک باستان و نوین در کمیته ملی المپیک برگزار شد. در این مراسم دانشجویان در کارگاه دوساعته با لباس فرم شرکت داشتند و در پایان از موزه ورزش بازدید کردند.

افزودن نظرات