صفحه اصلی
روز جهانی بدون دخانیات گرامی باد.
  • 2326 بازدید

نه گفتن بـه تنباکو بله گفتن بـه زندگی اسـت. بیایید با آگاه سازی عزیزان خود از مضرات تنباکو زندگی آن ها را نجات دهیم. روز جهانی بدون دخانیات گرامی باد.

واحد فرهنگی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

افزودن نظرات