Home
نشست مسئولان اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت با مسئولان دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
  • 2502 بازدید

 روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ جلسه ای به منظور برقراری تفاهم همکاری فیمابین اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت و دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل گردید. در این جلسه ضمن بازدید از آزمایشگاه های دانشکده در دفتر ریاست دانشکده جلسه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا دکتر احمدی زاد ریاست دانشکده به بررسی توانمندی های دانشکده و معرفی گروه های علمی پرداختند و سپس دکتر مریم نورشاهی گزارشی از روند طراحی و اهداف راه اندازی مرکز ملی ورزش سالمندی ارائه نمودند. در ادامه دکتر محسن شتی رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت ضمن ابراز خرسندی از آشنایی با توانمندی های دانشکده به تحلیل اقدامات انجام شده و اقدامات مورد نیاز کشور در خصوص فعالیت بدنی و ورزش سالمندان پرداختند و به زمینه های مختلف همکاری اشاره نمودند. در پایان ضمن تبادل نظر در خصوص راه های مختلف همکاری مقرر گردید جلسه ای به منظور نهایی نمودن زمینه ها و مشخص نمودن اقدامات اولیه و همچنین راه اندازی مرکز ورزش سالمندی تشکیل گردد.

0 Comments