صفحه اصلی
کارگاه «نکات اخلاق در پژوهش‌های زیستی در علوم ورزشی»
  • 12433 بازدید

معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند:

کارگاه «نکات پایه اخلاق در پژوهش های زیستی در علوم ورزشی»

با حضور دکتر فریبرز هوانلو 

زمان : سه شنبه 13 دی 1401 

ساعت : 11:30 الی 13:30

افزودن نظرات