صفحه اصلی
جلسه مشترک دانشکده علوم ورزشی و تندرستی شهید بهشتی با وزارت ورزش و جوانان در ارتباط با توسعه ورزش سالمندی
  • 1430 بازدید

 

 در راستای توسعه ورزش دانشگاه، جلسه مشترک بین دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی با وزارت ورزش و جوانان، در رابطه با توسعه ورزش سالمندی یکشنبه ۶ خرداد 1403در اتاق جلسات دانشکده برگزار شد.

 در این نشست، دکتر علیرضا فارسی ریاست دانشکده، دکتر مریم نورشاهی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دکتر مصطفی زارعی معاون پژوهشی دانشکده، دکتر مهدی قیطاسی معاون آموزشی دانشکده و هیات همراه از وزارت ورزش؛ دکتر علیرضا کلانتری مدیر کل توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، دکتر مجتبی کرمی مسئول دبیرخانه سلامت و رئیس مشارکتها در ورزش همگانی وزارت ورزش، دکتر سید احمد سجادی رئیس اداره نظارت، ارزیابی و عملکرد توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش، دکتر سعید سرخه رئیس اداره برنامه ریزی ورزش همگانی وزارت ورزش حضور داشتند

در این جلسه با تشکیل اتاق فکر مشترک بین دانشکده علوم ورزشی و تندرستی و وزارت ورزش موافقت به عمل آمد تا تصمیماتی که در راستای تحقیقات بیشتر و برگزاری کلاس های آموزشی در رابطه با توسعه ورزش سالمندی صورت می گیرد تحت حمایت فکری مرکز قرار گیرد.

گزارش تصویری 

افزودن نظرات