صفحه اصلی
روز جهانی بهداشت
  • 4352 بازدید

شعار روز جهانی بهداشت سال 2022: سیاره ما، سلامتی ما

در روز جهانی بهداشت در سال 2022، WHO توجه جهانی را بر اقدامات فوری مورد نیاز برای حفظ سلامت انسان و کره زمین و ترویج جنبشی برای ایجاد جوامع متمرکزبر سلامتی جلب کرده است.

آیا می توانیم دوباره دنیایی را تصور کنیم که در آن هوای پاک، آب و غذا در دسترس همه باشد؟

کدام اقتصادها بر سلامت و رفاه متمرکز هستند؟

کدام شهرها دارای قابلیت زندگی هستند و مردم بر سلامت خود و کره زمین کنترل دارند؟

سازمان جهانی بهداشت تخمین می زند که سالانه بیش از 13 میلیون مرگ در سراسر جهان به دلیل عوامل محیطی رخ می دهد. این عوامل شامل بحران آب و هوایی است. بزرگترین بحرانی که تهدید سلامتی است و بشریت با آن مواجه است. بحران آب و هوا نیز یک بحران بهداشتی است.

تصمیمات سیاسی، اجتماعی و تجاری ما که باعث ایجاد این بحران می شود شامل:

  • سوزاندن سوختهای فسیلی که باعث تنفس هوای ناسالم می شود.
  • تغییرات آّب و هوایی شدید که باعث تخریب زمین و کمبود آب شده و در نتیجه آن سلامتی را تحت تاثیر قرار می دهد و خود باعث جابجایی مردم شده است.
  • آلودگی با زباله های پلاستیکی که از اعماق اقیانوس ها تا قلل کوهها به زنجیره غذایی ما راه پیدا کرده اند.
  • سیستم هایی که غذاها و نوشیدنی های فرآوری شده و ناسالم را تولید می کنند به بیماریهایی از قبیل چاقی، سرطان و بیماریهای قلبی دامن زده اند و در عین حال یک سوم گازهای گلخانه ای جهانی را تولید میکنند.

در حالی که همه‌گیری COVID-19 قدرت شفابخش علم را به ما نشان داد، نابرابری‌ها را در جهان برای ما نیز برجسته ترکرد. این بیماری همه گیر ضعف هایی را در همه زمینه های جامعه آشکار کرده و بر ضرورت ایجاد جوامع دارای رفاه پایدار و متعهد به دستیابی به سلامت عادلانه تاکید کرده است. یک اقتصاد سلامت محور، سلامتی انسان، برابری و پایداری زیست محیطی را به دنبال دارد. برای نیل به این اهداف سرمایه گذاری های بلندمدت، تامین بودجه های بر پایه سلامتی، حمایت اجتماعی و استراتژی های قانونی و مالی ضرورت دارد.

افزودن نظرات