صفحه اصلی
مسابقه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجویی - هفته سلامت
  • 3190 بازدید

 

 

مسابقه انتخاب اتاق نمونه دانشجویی با هدف ایجاد انگیزه و نشاط در جامعه خوابگاهی به منظور اشاعه فرهنگ زندگی جمعی رفتار خلاقانه و حفظ سلامت و بهداشت و با نظارت دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی  سازمان امور دانشجویان برگزار می گردد:

 


 

 

شیوه نامه شرکت در مسابقه

 

شاخص های انتخاب اتاق نمونه

 

 

 

افزودن نظرات