فهرست دوره های آموزشی مَجازی/حضوری/نمیه حضوری سال 1401 مرکز آموزش های تخصصی(تحت سامانهLTMS)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شش دوم

 

​​​​​​شرکت در دوره آموزشی( سامانه جامع آموزش و یادگیری)▷​​​​​​​

​​​​​​​

دوره تاریخ شروع تاریخ پایان
پرسش ها و پاسخ هاي اعتقادي (TGCM-1037) ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰
تکریم ارباب رجوع (2361) ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰۰:۰۰
آشنایی با کلیات  قوانین  و مقررات اداری، استخدامی، حقوق و دستمزد، رفاه و آموزش (ویژه اعضای هیات مدیره) (8807) ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۰۰:۰۰
بهره برداری از سیستمهای اطفای حریق درنیروگاه (3325) ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰۰:۰۰
گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی (3501) ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰۰:۰۰
آشنایی با دستورالعمل ها و آئین نامه‌های تخصصی برق (3782) ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰۰:۰۰
چيدمان سازماني در بخش آب (2113) ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰۰:۰۰
قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی (8405) ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۰۰:۰۰
گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی (3501) ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰
حسابداری کالا (8376) ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۰۰:۰۰
تست های غیرمخرب (3281) ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰۰:۰۰
تربیت بدنی و آمادگی جسمانی (TGCM-1013) ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۰۰:۰۰
ایمنی عمومی و آتش نشانی (3331) ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰۰:۰۰
اخلاق فردی، اجتماعی و اداری (TGCM-1035) ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۰۰:۰۰
آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق (3336) ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۰۰:۰۰
آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق (3336) ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۰۰:۰۰
عینک های آفتابی و فیلترهای اپتیکی (GE-23) ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰۰:۰۰
تربيت اسلامي با تكيه بر قرآن و احاديث (TGCM-1070) ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۰۰:۰۰
ارزیابی کار و زمان (8345) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰۰:۰۰
تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار (3328) ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۰۰:۰۰
سوخت و احتراق و خوردگی های حاصل از آن (3125) ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰۰:۰۰
مستندسازی تجربیات (8771) ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ۰۰:۰۰
آمادگی اشتغال در وزارت نیرو ویژه نخبگان (GE-35) ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰۰:۰۰
SEWERCAD (2365) ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۰۰:۰۰
نگهداري و تعميرات براساس پایش وضعيت (CBM) (3057) ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۰۰:۰۰
استفاده مجدد از پساب (_2051) ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰۰:۰۰
حسابداری آب (ویژه کارشناسان و رؤسای گروه بخش آب) (1996) ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰۰:۰۰
مدیریت هزینه چرخه عمر(Life cycle cost) تجهیزات نیروگاهی (4044) ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۰۰:۰۰
حسابداری آب (ویژه کارشناسان و رؤسای گروه بخش آب) (1996) ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰۰:۰۰
باتری و اصول نگهداری از آن (3247) ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰۰:۰۰
کنترل فرکانس و ولتاژ (1608) ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۰۰:۰۰
کنترل فرکانس (3457) ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۰۰:۰۰
آشنایی با رله ها و حفاظت در بخش انتقال (3344) ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰۰:۰۰
باتری و اصول نگهداری از آن (3247) ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰۰:۰۰
آشنایی با اینفوگرافیک (7154) ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰۰:۰۰
آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکتهای غیر دولتی (Tim-3004) ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰۰:۰۰
مبانی تهیه بیلان (1998) ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰۰:۰۰
امر به معروف و نهي از منكر (TGCM-1006) ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰۰:۰۰
آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت (Tim-3002) ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰۰:۰۰
سیستمهای خنک کننده و نحوه کنترل شیمیایی آنها (3127) ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰۰:۰۰
آشنائی با مديريت شبكه Windows-Server (7008) ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰۰:۰۰
اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام و نظام اداری (Tim-3007) ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۰۰:۰۰
طراحی شبکه توزیع آب (2491) ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۰۰:۰۰
تکنولوژي غشائي (2107) ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۰۰:۰۰
مبانی طراحی، مدیریت و بهره برداری از شبکه آب (2583) ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۰۰:۰۰
ماشین های الکتریکی (3192) ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰۰:۰۰
منتورینگ (مقدماتی) (MG-67) ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۰۰:۰۰
ماشین های الکتریکی (3192) ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰۰:۰۰
مدیریت پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه در نیروگاهها (3058) ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰۰:۰۰
پدافند زيستي در صنعت آب و برق (8932) ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۰۰:۰۰
آشنایی با مسائل حقوقی معارضین خطوط وپست های فوق توزیع و انتقال (EC-39) ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰۰:۰۰
کار تیمی و حل مسئله (Tim-3006) ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۰۰:۰۰
مدیریت دانش در عرصه کتابداری (8002) ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۰۰:۰۰
اصول‌ بررسیهای اکتشافی منابع‌ آب‌ (1085) ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۰۰:۰۰
فرهنگ سازمانی و ارتباط موثر در سازمان مبتنی بر ارزشهای اسلامی (tim - 3005) ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۰۰:۰۰
مديريت سبز (TGCM-1090) ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۰۰:۰۰
اصول‌ برنامه‌ریزی‌ در مدیریت‌ منابع‌ آب‌ (1568) ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰۰:۰۰
آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز (TIM-3001) ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰۰:۰۰
مدیریت پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه در نیروگاهها (3058) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰۰:۰۰
آشنائی با مديريت شبكه Windows-Server (7008) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۰۰:۰۰
کارگاه تست و نصب لوازم اندازه گیری (3589) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۰۰:۰۰
مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر (8778) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۰۰:۰۰
آیین نگارش و مکاتبات اداری (8340) ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ۰۰:۰۰
کمک های اولیه (3329) ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۰۰:۰۰
رعایت ایمنی در شبکه های توزیع نیروی برق (EC-37) ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰۰:۰۰
مدیریت تعارض منافع در صنعت آب وبرق (TGCM-1104) ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۰۰:۰۰
انشعابات آب شهری ( خاص صنعت آب و فاضلاب ) (8568) ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰۰:۰۰
روشهاي اندازه گيري و افزايش راندمان نيروگاههاي گازي و سيكل تركيبي (4026) ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۰۰:۰۰
اصول ایمنی در نیروگاه ودستورالعملهای ان (3137) ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۰۰:۰۰
اصول ایمنی در نیروگاه ودستورالعملهای ان (3137) ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۰۰:۰۰
سمینار طراحی عدسی های تدریجی خاص (GE-36) ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰۰:۰۰
گزارش نویسی فنی (1393) ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۰۰:۰۰
مدیریت ریسک (MG-68) ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۰۰:۰۰
آشنایی با بهره برداری از مراکز کنترل شبکه ویژه RDC (3805) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۰۰:۰۰
متره و برآورد پروژه (1399) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰۰:۰۰
روشهاي اندازه گيري و افزايش راندمان نيروگاههاي گازي و سيكل تركيبي (4026) ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۰۰:۰۰
قانون مدیریت خدمات کشوری (Tim-3003) ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۰۰:۰۰
آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکتهای غیر دولتی (Tim-3004) ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۰۰:۰۰
پدافند غیر عامل در صنعت آب و فاضلاب (ویژه مدیران شهری) (2521) ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰۰:۰۰
آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت (Tim-3002) ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰۰:۰۰
اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام و نظام اداری (Tim-3007) ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰۰:۰۰
آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت (Tim-3002) ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰۰:۰۰
روشهاي اندازه گيري و افزايش راندمان نيروگاههاي گازي و سيكل تركيبي (4026) ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۰۰:۰۰
فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی (Tim-3005) ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰۰:۰۰
آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت (Tim-3002) ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰۰:۰۰
الزامات و فنون صحه گذاري روش هاي آزمون (2277) ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۰۰:۰۰
مدل تلفیقی هیدرولیکی و کیفی شبکه توزیع آب با GIS (1845) ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۰۰:۰۰
آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز (TIM-3001) ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰۰:۰۰
آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز (TIM-3001) ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰۰:۰۰
کار تیمی و حل مسئله (Tim-3006) ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰۰:۰۰
اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام و نظام اداری (Tim-3007) ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰۰:۰۰
کار تیمی و حل مسئله (Tim-3006) ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰۰:۰۰
اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام و نظام اداری (Tim-3007) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰۰:۰۰
برنامه‌ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان (8357) ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰۰:۰۰
فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی (Tim-3005) ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰۰:۰۰
گزارش نویسی فنی (1393) ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰۰:۰۰
کاربرد تكنيك PCR در میکروبیولوژی محیطی (2785) ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰۰:۰۰
قانون مدیریت خدمات کشوری (Tim-3003) ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۰۰:۰۰
مدیریت ریسک در بیمه (8751) ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۰۰:۰۰
کار تیمی و حل مسئله (Tim-3006) ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۰۰:۰۰
کار تیمی و حل مسئله (Tim-3006) ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰۰:۰۰
اصول و مبانی برنامه‏ریزی منابع انسانی (8350) ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۰۰:۰۰
اصول ایمنی برق (3571) ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰۰:۰۰
مهندس دومی کارگاه مکانیک (ME-14) ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۰۰:۰۰
فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی (Tim-3005) ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۰۰:۰۰
مدلسازی فرایندها با استفاده از BPMN در نرم ‏افزارهای Visio و Visual Paradigm (5020) ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰۰:۰۰
آشنایی با مسائل حقوقی معارضین خطوط وپست های فوق توزیع و انتقال (EC-39) ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۰۰:۰۰
فنون مصاحبه استخدامی (8706) ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۰۰:۰۰
ترسیم و تفسیر نمودارهای کیفی منابع آب (1516) ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰۰:۰۰
قانون مدیریت خدمات کشوری (Tim-3003) ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۰۰:۰۰
مدیریت نوین منابع آب با رویکرد حفظ منابع محدود (5030) ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ۰۰:۰۰
َPLC مقدماتی (3148) ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰۰:۰۰
آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت (Tim-3002) ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۰۰:۰۰
آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز (TIM-3001) ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۰۰:۰۰
انواع صورتهای مالی (8571) ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰۰:۰۰
آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت (Tim-3002) ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۰۰:۰۰
آشنایی با برآورد بار (3573) ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۰۰:۰۰
نصب و نگهداری اتصال زمین و اندازه گیری مقاومت زمین (EC-38) ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۰۰:۰۰
اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام و نظام اداری (Tim-3007) ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۰۰:۰۰
سیکلهای نیروگاه سیکل ترکیبی (3631) ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۰۰:۰۰
کمک های اولیه (3329) ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۰۰:۰۰
سیستم های کلرزنی و حوادث مربوطه (2462) ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۰۰:۰۰
رعایت ایمنی در شبکه های توزیع نیروی برق (EC-37) ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰۰:۰۰
طراحی شبکه ها با استفاده از GIS (2493) ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۰۰:۰۰
َPlc زیمنس (s7) (2019) ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۰۰:۰۰
آشنایی با انواع بیرینگ ها، انطباقات و تلرانس (ME-18) ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ ۰۰:۰۰
مدل تلفیقی هیدرولیکی و کیفی شبکه توزیع آب با GIS (1845) ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰۰:۰۰
آشنایی با قوانین و مقررات طرحهای عمرانی آب و فاضلاب (2085) ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۰۰:۰۰
آشنایی با نصب و تعمیر و نگهداری از شبکه های توزیع (3562) ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ۰۰:۰۰
سیستم های حفاظت نیروگاه (4055) ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۰۰:۰۰
صورتهاي مالي در حسابداري (8698) ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۰۰:۰۰
اصول و مبانی پدافند غیر عامل در طرح‌های آبی (1583) ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۰۰:۰۰
آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکتهای غیر دولتی (Tim-3004) ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۰۰:۰۰
اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام و نظام اداری (Tim-3007) ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۰۰:۰۰
آیین نامه برگزاری مناقصه و مزایده در معاملات داخلی (8599) ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۰۰:۰۰
سیستم های حفاظت نیروگاه (4055) ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۰۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۰۰:۰۰

​​​​​​​​​​​​​​

 
​​​​​​​
 

 

​​​​​​​