نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

تلفن

مهدی غلامی

مدیر اجرایی

2899

شهلا کهن خاکی

مسئول دفتر ریاست

2890 و 22431661

نوشین سلطانی ملا یعقوبی

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

2823

الهام کلانتری

کارشناس آموزش

2717

مریم فومژی

کارشناس گروه‏ها و مسوؤل وب سایت

3268  و 22431671

نازی نعمتی

کارشناس برنامه ریزی و آزمایشگاه

3256

سکینه عرب عامری

کارشناس پژوهشی و آزمایشگاه

3271

محمد لندرانی

کارشناس آزمایشگاه دستگاهی

2850

مصطفی جعفری

کارشناس آزمایشگاه دستگاهی

3091

افسانه آزادی

کارشناس کتابخانه

2893

نورعلی عباسی

کارپرداز

3093

علی عباسی

کارشناس دبیرخانه

3106

حمید جعفرزاده

کارشناس امور پژوهشی وآزمایشگاه

2624