گروه حقوق بشر

 
 
 
FullSizeRender.jpg
 
مدیر گروه: دکتر مهرداد رایجیان اصلی 
 
 
 

گروه حقوق بشر یکی از پنج گروه پژوهشی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی میباشدکه با برگزاری همایش های ملی، منطقه ای و بین المللی و نیز اجرای طرح های پژوهشی  در زمینه حقوق بشر و تالیف و ترجمه متون حقوقی مرتبط، تئوری های نوین این عرصه را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد.

پژوهش در بنیان های نظری حقوق بشر با نگرش اسلامی و ایرانی و ‌ برقراري و گسترش ارتباطات ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي میان دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی در جهت توسعه پژوهش و آموزش در حوزه حقوق بشر و همچنین تبادل تجارب و دستاوردها ، از عمده ترین دلایل تاسیس و فعالیت این گروه پژوهشی  می باشد.