صفحه اصلی
زمان بندی مصاحبه دکتری
  • 2120 مشاهدات

برنامه زمان بندی مصاحبه متقاضیان دکتری

 

برنامه زمان بندی مصاحبه متقاضیان دکتری سال 1400 به تفکيک رشته در فايل پيوست تقديم می گردد.

برنامه زمان بندی مصاحبه متقاضیان دکتری مهندسی عمران - زلزله

برنامه زمان بندی مصاحبه متقاضیان دکتری مهندسی عمران - ژئوتکنیک

برنامه زمان بندی مصاحبه متقاضیان دکتری مهندسی عمران مهندسی و مدیریت منابع آب

برنامه زمان بندی مصاحبه متقاضیان دکتری مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب ​​​​​​​

 

مصاحبه متقاضیان در روزهای 8 و 9 خردادماه از طریق نرم افزار Adobe Connect در لینک های زیر برگزار خواهد شد:

لينک مصاحبه رشته زلزله

http://194.225.24.96/defa-omran-1/

لينک مصاحبه رشته ژئوتکنیک

http://194.225.24.96/defa-omran-2/

لينک مصاحبه رشته مهندسی و مدیریت منابع آب

http://194.225.24.96/defa-omran-3/

لينک مصاحبه رشته آب و فاضلاب

http://194.225.24.96/lms35-10/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لازم است متقاضیان از صحت ارتباط تصویری و صوتی خود قبل از جلسه مصاحبه اطمینان حاصل نمایند.

 سعی کنید در روز مصاحبه از اینترنت پرسرعت استفاده نمایید. از برقراری تصویر و صوت خود در محیط نرم افزار مطمئن شوید، نیم ساعت قبل از برنامه زمان بندی اعلام شده در محیط نرم افزار حاضر شوید. برای تمام سوابق خود مستندات قوی ارسال فرمایید. به سوابق بدون مستندات امتیاز داده نخواهد شد.

معاونت آموزشی دانشکدة مهندسی عمران، آب و محيط زيست

دانلود فایل
افزودن نظرات