سمینار های رساله دکتری

در این بخش سلسله سمینارهای پیشرفت پژوهشی رساله دکتری دانشجویان در بازه های زمانی مختلف آپلود می شود که می توانید آنرا از لینک های همین صفحه دانلود نمایید.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​سمینار رساله دکتری آقای لقمان محمودی با عنوان :

                           "تبیین مخاطرات طبیعی و آسیب پذیری سکونت گاه های شهری با رویکرد مدیریت بحران ( موردی منطقه 20 شهرداری تهران )"

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* سمینار رساله دکتری خانم مهناز جعفری با عنوان :

                           "تحلیل همدیدی نقش منطقه همگرایی حاره ای بر سامانه بارشی دوره سر نیمه جنوبی  "

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* سمینار رساله دکتری آقای عباسعلی داداشی با عنوان :

 

                           " واکاوی وردایی زمانی- مکانی الگوهای قائم و افقی ریزگردها و ارزیابی بازخوردهای آن "

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* سمینار رساله دکتری خانم ندا اسفندیاری با عنوان :

 

                           " تحلیل همدیدی و ترمودینامیک رودخانه های جوی و نقش آنها در بارش های سنگین "

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* سمینار رساله دکتری خانم زهره گنجی با عنوان :

                           " تبیین فضای ذهنی شهروندان از طریق رویکرد مکان سازی "

 

سمینار دکتری تبیین فضای ذهنی شهروندان .doc

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 *  سمینار رساله دکتری خانم رقیه صمدی با عنوان :

 " تحلیل فضایی مصرف اخلاقی در چارچوب توسعه اخلاق مداری شهری"

 

 

                        سمینار اول رساله دکتری خانم رقیه صمدی.docx                                        ​

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  * سمینار رساله دکتری آقای سهراب موذن با عنوان :

 " مدلسازی پایدار انرژی شهری"

گزارش سمینار سهراب موذن.doc

 

​ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​  * سمینار رساله دکتری خانم مریم سجادی با عنوان :

 " تحلیلی بر سیاست های مسکن کم درآمدها  "​

تحلیلی بر سیاست های مسکن کم درآمدها مریم سجادی.docx

​ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​  * سمینار رساله دکتری آقای امیر افشاری با عنوان :

 

"مطالعه حرکات دامنه ای و مخاطرات ناشی از آن در خطوط ریلی ناحیه لرستان"​

سمینار رساله دکتری امیر افشاری.docx​​​

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------