اساتید محترم می توانند برنامه وبینارهای خود را برای درج در صفحه وبسایت به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

sciencearth.sbu@gmail.com

شماره تماس مسئول وبسایت : 29902641

Responsive Image

 

وبینار روز باز دانشکده علوم زمین

 

وبینار روز باز دانشگاه به دانشکده علوم زمین رسید. طبق برنامه ریزی صورت گرفته توسط اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی جدول زمانبندی همایش روز باز دانشگاه، در روز دوشنبه مورخ 4 مرداد 1400 به دانشکده علوم زمین اختصاص داده شد.