درباره ما

این دانشکده در سال 56-1355 به نام دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت با رشته‌های علوم کامپیوتر، مهندسی سیستم، آمار کاربردی، حسابداری و مدیریت فعالیت خود را آغاز نمود. چند سال بعد از انقلاب اسلامی، پس از ادغام 52 مؤسسه آموزش عالی و تشکیل مجتمع دانشگاهی علوم و ادغام دوباره بخشی از مجتمع مذکور در دانشگاه شهید بهشتی، دانشجویان رشته‌های کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم، ریاضیات عملی و تحقیق در عملیات و برنامه‌ریزی، از مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر و رشته آمار و انفورماتیک از مدرسه عالی ریاضیات و مدیریت کرج و مؤسسه آموزش عالی آمار و انفورماتیک به این دانشکده انتقال یافتند. بعد از چند سال، رشته‌های مدیریت و آمار از این دانشکده به دانشکده‌های ذیربط در دانشگاه شهید بهشتی منتقل شدند و دانشکده با نام‌های دانشکده کامپیوتر، مدت کوتاهی با نام دانشکده فنی و مهندسی و نهایتاً با نام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با رشته‌های تحصیلی مهندسی کامپیوتر با گرایش‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار و مهندسی برق با گرایش الکترونیک فعالیت کرد. این دانشکده در سال تحصیلی 77-76 برای اولین بار دوره کارشناسی‌ارشد رشته کامپیوتر گرایش نرم‌افزار و در سال تحصیلی 79-78 برای اولین بار دوره کارشناسی‌ارشد رشته برق گرایش الکترونیک و در سال تحصیلی 82-81 برای اولین بار دوره کارشناسی‌ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سخت‌افزار دانشجو پذیرفته است. در تابستان 1382 دانشکده موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجوی دوره دکتری در رشته معماری کامپیوتر شده است. هم اکنون این دانشکده در مقطع کارشناسی رشته‌ی برق در گرایش‌های قدرت، الکترونیک، مخابرات و در رشته‌ی کامپیوتر در گرایش‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار و در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته‌ی برق در گرایش‌های قدرت، الکترونیک(آنالوگ، ادوات و دیجیتال)، مخابرات(سیستم و میدان) و در رشته‌ی کامپیوتر در گرایش‌های نرم‌افزار، هوش مصنوعی، معماری کامپیوتر و در رشته‌ی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی و همچنین در مقطع دکتری در رشته‌ی برق گرایش‌های قدرت، الکترونیک(آنالوگ، ادوات و دیجیتال)، مخابرات(سیستم و میدان) و در رشته‌ی کامپیوتر گرایش‌های نرم‌افزار، هوش مصنوعی و معماری کامپیوتر و نیز در رشته‌ی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی دانشجو می‌پذیرد.
ریاست دانشکده
نام و نام خانوادکی آغاز دوره تصدی
آقای مهندس احمد میرباقری 1355
آقای مهندس محمدمسعود منصوری 1361
آقای مهندس هوشنگ اسدالله 1364
آقای مهندس مسعود البرز 1364
آقای مهندس اسماعیل نامور قره‌شیران 1369
آقای دکتر حسین وکیلیان 1374
آقای دکتر جواد اسماعیلی 1376
آقای دکتر سید ابراهیم افجه‌ای 1385
آقای دکتر رضا قادری​ 1394​
آقای دکتر سید ابراهیم افجه ای​ 1394​
آقای دکتر رضا قادری​ 1396​
آقای دکتر سید ابراهیم افجه ای 1399

 

 

معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادکی آغاز دوره تصدی
قای دکتر محمد ذکائی 1361
آقای مهندس مسعود البرز 1363
آقای دکتر سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی 1365
آقای دکتر اکبر درگاهی 1374
آقای دکتر حمید خورسند رحیم‌زاده 1376
آقای دکتر اسلام ناظمی 1385
آقای دکتر امید هاشمی پور 1391
آقای دکتر حمید جوادی​ 1394​
آقای دکتر حسین کاظمی کارگر​ ​1396

 

 

 

 

معاونان پژوهشی
نام و نام خانوادکی آغاز دوره تصدی
آقای دکتر محمد عشقی 1376
آقای دکتر امید هاشمی پور 1385
آقای دکتر اسفندیار مهرشاهی 1391
آقای دکتر علی جلالی​ ​1396
آقای دکتر کامبیز عابدی​ 1397​
آقای دکتر حسین ترکمن ​1399
آقای دکتر عباس پیرهادی 1399

 

 

 

 

معاونان تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادک آغاز دوره تصدی
آقای دکتر محمد عشقی 1374
آقای دکتر کیوان ناوی 1382
خانم دکتر فرح ترکمنی‌آذر 1385
آقای دکتر اسلام ناظمی 1388
خانم دکتر فرح ترکمنی‌آذر 1391
آقای دکتر اسفندیار مهرشاهی 1394

 

 

مدیران گروه الکترونیک
نام و نام خانوادکی آغاز دوره تصدی
آقای مهندس غلام‌حسین پژوهان 1368
آقای دکتر سیدابراهیم افجه‌ای 1371
آقای دکتر نامدار صنیعی 1376
آقای دکتر امید هاشمی‌پور تفرشی 1376
آقای دکتر بابک مظلوم نژاد 1382
آقای دکتر جواد شریفی 1384
آقای مهندس فتاح 1386
آقای دکتر علی جلالی 1388
خانم دکتر سمیه تیمارچی​ 1397​
​آقای دکتر کیان جعفری ​1398

 

 

مدیران گروه قدرت
نام و نام خانوادکی آغاز دوره تصدی
آقای دکتر علیرضا رضازاده ولوجردی 1385
آقای دکتر ابوالفضل پیرایش نقاب 1390
آقای دکتر محمدرضا آقا محمدی 1392
آقای دکتر احمدسالم نیا​ 1394​
آقای دکتر علی مصلی نژاد​ ​1399

 

 

مدیران گروه قدرت - سامانه های حمل و نقل الکترونیکی
نام و نام خانوادگی آغاز دوره تصدی
آقای دکتر مصطفی صدیقی زاده                         1395             
آقای دکتر مرتضی خردمندی       1399

 

مدیران گروه مخابرات
نام و نام خانوادکی آغاز دوره تصدی
آقای دکتر اسفندیار مهرشاهی 1385
آقای دکتر عباس پیر هادی 1391
آقای دکتر داود غرویان​ 1396​

 

 

نام و نام خانوادکی آغاز دوره تصدی
آقای کامران رئیس فیروز 1354
آقای لک نژادی 1361
آقای حمید حریرچی 1365
آقای رضا محرابی 1367
آقای حمید ساحلی 1372
آقای صفدر رجب کاشانی 1375
خانم شراره دانایی 1383
آقای پیمان غفوری 1391