صفحه اصلی
ارزشیابی دروس ترم تابستان 1400
  • 537 مشاهدات

نظرسنجی دانشجویان در ترم تابستان 1400 از شنبه مورخ 1400/5/23 تا پنجشنبه 1400/5/28 انجام می پذیرد.

افزودن نظرات