صفحه اصلی
انتصاب سرکار خانم فاطمه میرزایی به عنوان رئیس اداره اجرایی دانشکده مهندسی برق
  • 218 مشاهدات

رییس دانشکده مهندسی برق طی حکمی سر کار خانم فاطمه میرزایی را به عنوان رئیس اداره اجرایی دانشکده مهندسی برق منصوب نمود.

افزودن نظرات