اهم برنامه‌های مطالعاتی-پژوهشی پژوهشکده

 • مطالعه طراحی کشت­ بوم­‌های پایدار بر اساس پهنه‏‌بندی اقلیمی مناطق مختلف کشور

 • انجام مطالعات مرتبط با بهره­‌برداری پایدار از منابع زیستی طبیعی و کشاورزی کشور

 • مطالعه و شناخت سرنوشت آلاينده‌ها در محيط

 • مطالعه و ارزيابی اثرات آلاينده‌ها بر انسان و محيط زيست و انجام طرح­‌های ارزیابی توجیهی و تفصیلی

 • تدوين برنامه پايداری شبکه­ ‏‏سامانه‏‌های بومی - انسانی محيط

 • تدوين برنامه پايش آلودگی‏‌های محيط (آب ، هوا ، خاک، و...)

 • انجام مطالعات محیط زیستی - فضايی در مقياس سرزمين

 • ارزیابی اثرات توسعه و ارائه راهکارهای کاهش اثرات توسعه بر محیط زیست 

 • ارزیابی تناسب توان اکولوژیکی و قابلیت­‌های طبیعی سرزمین با کاربری­‌های مختلف در راستای توسعه پایدار

 • ارائه طرح­‌های مدیریت و پایش محیط زیست برای نهاد­ها و ارگان­‌های مختلف صنعتی و خدماتی

 • انجام مطالعات تعیین اثرات گونه­‌های مهاجم بر تنوع زیستی

 • انجام پژوهش در مورد روش­‌های ارزیابی ریسک گونه‌های غیر‌بومی

 • مطالعه بهره­‌مندی از نظریه‌ها و روش­‌های اقتصادی در جهت بهینه‌سازی الگوی تولید و مصرف