صفحه اصلی
زمان‌بندی مصاحبه داوطلبان دکترای علوم و مهندسی محیط زیست 1400
  • 1401 مشاهدات

مصاحبه داوطلبان گرامی رشته علوم و مهندسی محیط زیست در روزهای شنبه و یکشنبه، 8 و 9 خرداد برگزار می‌شود. هر داوطلب، راس ساعت ذکرشده در جدول، وارد فضای مجازی اعلام‌شده در همین اطلاعیه شده و مصاحبه برگزار می‌شود. توجه داشته باشید که مصاحبه تصویری است و داوطلبان باید با رعایت کلیه الزامات ارتباط تصویری در جلسه مجازی حضور داشته باشند.

اتاق 1- گرایش تنوع زیستی

اتاق 3- گرایش آمایش محیط زیست     

اتاق 4- گرایش آلودگی محیط زیست

 

 

 

جدول مصاحبه‌های رشته علوم و مهندسی محیط زیست 1400

              روز اول: شنبه 8 خرداد 1400

گرایش/ساعت

9-10

10-11

11-12

12-13

14-15

15-16

تنوع زیستی

فریبا فلاح

فروغ محمدی

مهشید حسینی

حمیدرضا کبیری

سعید قاسمی گزی

امین حکمت

داود غنی‌پور

زینب محمودی

منوچهر فلاحی

سوگل ترابی

آلودگی محیط

مهسا خدابخشی‌پور

مهدی کارگر

حسن مردانی

حدیث جعفرآقایی

علیرضا فتحی

رقیه قاسملو

سحر حافظی

فریبا عالیخانی

سمیه یوسفی

محمدعرفان کاغذچی

حجت صعودی

مهدی کدخدا

زینب یعقوبی

آمایش محیط

خدیجه حسینی

سارا فروتن

الهام جعفری

مینا بهنود

موسی دهقانی

ماندانا عزیزی

پرویز جوکار

نسترن تدین‌پور

ائلسن محبوب محمود علیلو

حمزه آراسته

سمیه صمیمی

رضا پیکانپور

یزدان ناجی

              روز دوم: یکشنبه 9 خرداد 1400

گرایش/ساعت

9-10

10-11

11-12

12-13

14-15

15-16

تنوع زیستی

هانیه صوفی

علی رضایی خوزانی

حسن مینایی

یزدان ناجی

آلودگی محیط

خدیجه حسینی

زهره هاشمی

محمدصادق نیکنام

الهام جعفری

پریسا امیری

سارا فروتن

سعید میرزاحسینی

 

آمایش محیط

مهشید حسینی

سعید قاسمی گزی

منیره امینی

غزل منزوی

جواد محمدکریمی

حجت صعودی

محسن جاپلقی

فردین صفری

زینب محمودی

سحر حافظی

نازنین ناصری

افزودن نظرات