صفحه اصلی
اولین همایش بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی
  • 3223 مشاهدات

اولین همایش بین المللی "بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی" توسط دانشگاه دامغان با همکاری دانشگاه دولتی ایروان، 24 و 25 آذر 1400 برگزار می شود.

محورهای همایش:

- حفاظت از تنوع زیستی

- تغییر اقلیم و گرمای جهانی

- اثر توسعه پایدار بر تنوع زیستی

- تاکسونومی

- جغرافیای زیستی

- مخاطرات گونه های غیر بومی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه همایش مراجعه نمایید.

 

 

 

افزودن نظرات