• معاونت فرهنگی و اجتماعی

  اسماعیل غلامحسینی
  مسئول دفتر معاونت
  شماره تماس: 29902660
  ​​​​​​​ایمیل:
  حمید معدنچی
  مدیر اداره اجرایی
  شماره تماس: 29902661
  ​​​​​​​ایمیل:
 • مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

  زینت اکبری
  کارشناس مسئول انجمن های علمی
  تلفن: 29902662
  احسان طهرانچی
  رییس اداره فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی
  تلفن: 29902658
  فاطمه برزگری
  رییس اداره تشکل ها و کانونهای  فرهنگی و اجتماعی و کارشناس دوره‌های فنی و حرفه‌ای
  تلفن: 29902673
  رضا مقصودی
  مسئول امور بایگانی
  تلفن: 29902660
  شهلا علیه پور
  کارشناس نشریات دانشجویی 
  تلفن: 29902663
  مرتضی اکبرزاده غلامی
  کارشناس کانون‌های فرهنگی و هنری
  تلفن: 29902665
  علی عسگر دبیری
  کارشناس خانه فرهنگ​
  تلفن: 29902668
  مریم خزائی نژاد
  مسئول دفتر مدیریت فرهنگی و اجتماعی
  تلفن: 29902250 ​​​​​​​- 22431591

 • اداره مشاوره و آموزش‌های اجتماعی

  خانم ابطحی
  مسئول دفتر
  تلفن: 29902767

  زهرا جانقربانیان
  سرپرست اداره آموزش‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها
  تلفن: 29902767
  خانم خرسندی
  کار​شناس مشاوره
  تلفن: 29902769
  خانم صادقی
  کارشناس آموزش‌های اجتماعی ​
  تلفن: 29902667
 • مدیریت امور شاهد و ایثارگر

  خانم آذرنیا
  مسئول دفتر
  تلفن: 29902201
  حدیثه حاتمی
  کارشناس امور آموزشی و پژوهشی
  تلفن: 29902218
  اعظم سادات شیرازیها
  کارشناس مسئول امور فرهنگی
  تلفن: 29902206
  فهیمه سعیدی
  کارشناس امور دانشجویی
  تلفن: 29902208
  نسرین جاهدی
  کارشناس امور اجتماعی
  تلفن: 29902204
  مریم اصغری
  کارشناس امور اداری
  تلفن: 29902201