صفحه اصلی
​قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی ورودی جدید
  • 3681 مشاهدات

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی ورودی جدید

 

لطفا جهت تشکیل پرونده در اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه، فرم های مشخصات فردی و فرم طرح پشتیبان را از طریق لینک های زیر تکمیل و به همراه اسکن کارت ایثارگری تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 99/08/27 به آدرس Sbu.shahed@gmail.com  ارسال نمایید.​

فرم مشخصان فردی خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر.pdfفرم مشخصان فردی خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر.pdf

فرم طرح پشتیبان ستاد شاهد و ایثارگر برای ثبت نام دانشجویان جدید.pdfفرم طرح پشتیبان ستاد شاهد و ایثارگر برای ثبت نام دانشجویان جدید.pdf