Responsive Image
به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و با همکاری معاونت های پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع، دانشجویی و نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی به ریاست محترم دانشگاه، ستاد اربعین در دانشگاه شهید بهشتی تشکیل گردید.
این ستاد ​​​​​​​در جهت سهولت در سفر اربعین زائران حسینی برای کارکنان، دانشجویان تسهیلاتی در نظر گرفته است و به دنبال آن است که با همکاری صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز دیگر تسهیلات جدیدی نیز ایجاد نماید.
 کارکنان و دانشجویان با مراجعه به این وبگاه می توانند، از آخرین اخبار و تصمیمات این ستاد مطلع گردند.
​​​