طرح همسان گزینی دانشگاهی 


دانستنی های جالب و خواندنی برای افزایش اطلاعات عمومی
طرح هدا (همسان گزینی دانشگاهی ایران) اجرای طرح ملی همسان گزینی در دانشگاه ها است که با همکاری موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان اجرا می شود. این طرح  ارائه دهنده راهکاری است که می تواند به روشی نوین با تسهیل در امر ازدواج و همسان یابی، گامی موثر در راستای گسترش فرهنگ ازدواج، از طریق انتخاب صحیح با محوریت خانواده، بردارد.