مرکز نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشکدۀ علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی

مرکز نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشکدۀ علوم و فناوری زیستی دارای سه لانۀ حیوانات مجزا در مساحتی در حدود یک صد کتر مربع برای نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشکده است. حیوانات این مرکز مورد استفادۀ آزمایشگاه های عمومی دورۀ کارشناسی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری) ، طرح های تحقیقاتی اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران پسادکتری قرار می گیرند.
اتاق های مرکز دارای قفس های مخصوص نگهداری موش های کوچک آزمایشگاهی، موش های صحرایی، همستر، خوکچۀ هندی، خرگوش، دوزیستان، خزندگان و پرندگان می باشند. قفس های متابولیک ویژۀ پژوهش های تغذیه و متابولیسم نیز در اتاق های حیوانات وجود دارند. در اتاق های مرکز حیوانات دانشکدۀ علوم و فناوری زیستی، سیستم های ویژه و استانداردی برای نگهداری حیوانات فراهم شده است.


سیستم روشنایی به شکل ۱۲ ساعت روشن و ۱۲ ساعت تاریک به شکل اتوماتیک( تایمر الکتریک) تنظیم شده و هوای درون اتاق ها به سیستم تهویۀ مناسب مجهز است. دمای هوا مرتباً پایش می شود و عموماً در بازۀ ۲۲ تا ۲۵ درجۀ سانتی گراد قرار دارد و رطوبت هوا بین ۳۰ تا ۶۰ درصد تنظیم می گردد. هم چنین پوشال قفس حیوانات هر دو روز یک بار با پوشال تمیز جایگزین شده و حیوانات به آب و غذای کافی دسترسی نا محدود دارند.


قفسه های چرخ دار آلومینیومی برای استقرار قفس های نگهداری حیوانات در هر یک از اتاق ها وجود دارند و قابلیت جابه جایی فراهم است. آزمایشگاه های عمومی، دانشجویان و پژوهشگران می توانند پروژه های مختلف خود را در زمینۀ کار با حیوانات آزمایشگاهی تعریف کرده و حیوانات خود را در محیط مناسب آزمایشگاهی دانشکدۀ علوم و فناوری زیستی نگهداری و تکثیر نمایند.