درباره انجمن

تشکيلات علمی که در حال حاضر بصورت جنبی در دانشکده فعالیت دارد "انجمن علمی زیست شناسی دانشکده علوم زیستی" است که در سال 1372 تأسیس و از سال1382 به فعالیت رسمی خود زیر نظر مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ادامه می دهد. این انجمن در زمینه های مختلف علمی- فرهنگی از جمله انتشار مجله دانشجویی سیناپس، برگزاری اردوهای علمی- فرهنگی، برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی، برگزاری همایش، سمینار و سخنرانی های علمی مشغول به فعالیت است. اين انجمن در سال 1387 به عنوان انجمن برگزيده در ميان بيش از 1100 انجمن علمی کشور انتخاب شد.