زیست شناسی سلولی-ملکولی

 
اساتید گروه زیست شناسی سلولی - مولکولی
 
 
نام و نام خانوادگی مرتبه آدرس الکترونیکی تلفن 
خانم دکتر شیرین فریور دانشیار sfarivar@hotmail.com 29905932
خانم دکتر فهیمه کوهدار استادیار F_koohdar@sbu.ac.ir  
آقای دکتر حسین شاهسوارانی استادیار hosein.shahsavarani@gmail.com 29905956
خانم دکتر زینب شیروانی فارسانی استادیار z_shirvani@sbu.ac.ir 29905948
آقای دکتر ناصر فرخی استادیار n_farrokhi@sbu.ac.ir 29905941
خانم دکتر سیده بتول حسنی استادیار b_hassani@sbu.ac.ir 29905935
آقای دکتر محمدرضا قلمبران استادیار ghalamboran@yahoo.com 29902761
آقای دکتر مهدی صفایی زاده استادیار

ma_safaei@sbu.ac.ir

m.safae2010@gmail.com

29905944
آقای دکتر سید محسن دهنوی استادیار mo_dehnavi@sbu.ac.ir  
آقای دکتر علی اکبر قطبی استادیار a-ghotbi@sbu.ac.ir  
خانم دکتر ندا اسفندیاری استادیار ne_esfandiari@sbu.ac.ir 29905946
خانم دکتر زینب باقری استادیار ze_bagheri@sbu.ac.ir 29905945
خانم دکتر حمیده احتسابی استادیار h_ehtesabi@sbu.ac.ir  
آقای دکتر مهدی جهانفر استادیار jahanfar61@gmail.com 29905943

 

 
در حال حاضر آقای دکتر ناصر فرخی سرپرست  گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی می باشند.
 
 

​​​​​

گروه زیست شناسی سلولی-مولکولی

معرفی گروه زیست شناسی سلولی – مولکولی

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی (Cellular and Molecular Biology) از رشته های علوم پایه در نظام آموزش عالی است و هدف از آن آموزش صحيح دانشجويان رشته زيست شناسي در سطح علمي مناسب و نیز تربيت كارشناسان متعهد و متخصص مي باشد به طوري كه از مفاهيم كلي و اساسي زيست شناسي آگاهي كافي داشته، جنبه هاي نظري و كاربردي آن را بشناسند و با گذراندن دروس تخصصی در گرایشهای علوم سلولی و مولکولی٬ ژنتیک٬ میکروبیولوژی٬ بیوشیمی٬ بیوفیزیک٬ گیاهی٬ جانوری بتوانند نیاز مراکز آموزشی٬پژوهشی٬ تولیدی و خدماتی را برطرف نمایند. با توجه به نقش کلیدی زیست شناسی مولکولی در پژوهشهای علوم زیستی و همچنین در تولید تکنولوژی جدید٬ درسالهای اخیر زیست شناسی سلولی و مولکولی به عنوان رشته ای استراتژیک در اغلب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان جایگاه ویژه ای یافته است و برنامه ریزی برای تربیت محققینی کارامد  از اهمیت بالایی برخوردار شده است.  تحقیقات زیست‌شناسی سلولی که به شکل تنگاتنگی با مباحث مولکولی گره خورده است نقطة عطف زیست‌شناسی گیاهی، جانوری و انسانی محسوب می‌شود و حجم قابل توجهی از فعالیتهای پژوهشی روزآمد دنیا را به خود اختصاص داده است. تکیه بر سلولهای بنیادی با محوریت تمایز سلولی و زیست‌شناسی تکوینی و همچنین کاربردهای بالینی آن تکاپوی عظیمی را در سطح آکادمیک در کشور ایجاد کرده است و افقهای روشنی را در جهت ارتقاء جایگاه علمی کشور و نیز ابداع روشهای نوین درمانی ترسیم نموده است.  گروه زیست شناسی سلولی – مولکولی دانشگاه شهید بهشتی  از سال 1398 فعالیت رسمی خود را  در دانشگاه شهید بهشتی آغار نمود.  در حال حاضر در مقاطع کارشناسی (زیست فناوری (بیوتکنولوژی)، زیست شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد (نانوبیوتکنولوژی، ژنتیک) آموزش در حال برگزاری است . در افق برنامه آموزشی استقرار رشته-گرایش­های مرتبط در مقاطع کارشناسی ارشد به ویژه سلولی و مولکولی،  و بیوانفورماتیک و دکتری با تاکید بر ژنتیک دنبال می­شود. . در حال حاضر آقای دکتر  ناصر فرخی  مدیر گروه سلولی و مولکولی می باشند. زمينه های پژوهشی گروه زیست شناسی سلولی – مولکولی

اعضای هيأت علمی گروه برنامه پژوهش و فناوری را در قالب همکاری­های دانشگاهی و  بین دانشگاهی با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و صندوق حمایت از پژوهشگران در دست اجرا دارند.
بخشی از این پژوهشها عبارتند از :

1-تولید و تجاری سازی پروبیوتیک­ها
2-مطالعه بر روی non-coding RNAs
3-تولید و تجاری سازی پپتیدهای بیولوژیک
4-سنتز و تخلیص داروهای نوترکیب و بهینه­سازی آنزیم­های صنعتی
5-تولید نانودرات برای کاربردهای تشخیصی، درمانی، سنسوری و تصویر­برداری
6-سیستم­های رهایش دارو و نانودارو
7-طراحی و بکارگیری نانوساختارها در مهندسی بافت
8-تولید و طراحی سیستم­های میکروفلوئیدیک در نانوبیوتکنولوژی
9-مطالعات گسترده در زمينه سلول هاى بنيادى و سرطانى به منظور درك دقيق مكانيسم هاى مولكولى و بهره گيرى از نتايج در تشخيص و درمان
10-جدا سازى و توليد سلول هاى بنيادى جهت توليد بستر براى مطالعات in vitro در راستاى بررسى اثرات نانومواد، داروها و چيپ هاى متنوع زيست سازگار
11-پژوهش در راستاى ايجاد سلول هاى بنيادى القايى پرتوان و همه توان