گروه علوم و زیست فناوری گیاهی

 

اساتید گروه علوم و زیست فناوری گیاهی

 

نام و نام خانوادگی مرتبه آدرس الکترونیکی تلفن 
آقای دکتر مسعود شیدایی استاد msheidai@sbu.ac.ir 29905504
اقای دکتر حسین ریاحی استاد h-riahi@sbu.ac.ir 29905937
خانم دکتر زینب آقاشریعتمداری استادیار z_shariat@sbu.ac.ir 29902707
آقای دکتر احمدرضا محرابیان دانشیار a_mehrabian@sbu.ac.ir 29905934
آقای دکتر حسین عسگری دانشیار askarihossein@yahoo.com 29905951
آقای دکتر عباس سعیدی استاد a-saidi@sbu.ac.ir 29905949
آقای دکتر مسعود توحیدفر استاد gtohidfar@yahoo.com 29905952
آقای دکتر اسدلله احمدی خواه استادیار ahmadikhaha@gmail.com 29905955

​​

معرفی گروه علوم و زیست فناوری گیاهی


معرفی گروه علوم و زیست فناوری گیاهی

علوم گياهي يکي از شاخه هاي مهم در حوزه علم زيست‌شناسي محسوب مي‌شود که دارای ارزش‌ بسيار شاخص و چشمگيري در زندگي بشر می باشد. به دلیل نقش حیاتی گیاهان در تصفیه هوای کره زمین ، صنایع غذایی و صنایع دارویی، لذا مطالعه و درک بهتر مکانیسم های گیاهان زمینه را برای حل مشکلات مرتبط با محیط زیست، کشاورزی و داروسازی فراهم می کند. بنابراین دستاوردهای تحقيقات علوم گیاهی از نیازهای ضروری جهت توسعه و استقلال کشور در زمینه های مرتبط با گیاهان می باشد. بدین منظور در این گروه موضوعاتی نظیر بررسی ساختار متابولیک و فرایندهای حیاتی گیاهان، فرایندهای بیوشیمیایی، ریخت زایی و فرایندهای تکوینی، مکانیسم تنوع و تکامل، بر هم کنش گیاهان با محیط اطراف، ساختارهای ژنتیکی، رده بندی و قرابت های خویشاوندی در گیاهان، بیوتکنولوژی و زیست فناوری در گیاهان در گرایش های متنوع علوم گیاهی مورد بررسی قرار می گیرد. گرایش علوم گیاهی از رشته زیست شناسی از سال 1361 به عنوان یکی از زمینه های پذیرش دانشجو در دانشکده علوم دایر شد. در حال حاضر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. دروس سيستماتيک گياهي، تشريح و ريخت شناسي گياهي، بيوتکنولوژي و مهندسي ژنتيک گياهي، ژنتيک گياهي، تکوين گياهي، اکولوژي گياهي، فيزيولوژي گياهي، بيوشيمي گياهي، قارچ شناسي و جلبک شناسي از شاخه‌هاي اصلي علوم گياهي و تنوع زيستي گياهي، حفاظت گياهي، جغرافياي گياهي و ديرينه شناسي گياهي حاصل ترکيب علوم گياهي با شاخه هاي متنوع علم زيست شناسي و ساير علوم مي‌باشد. مطالعات گياهان دارويي، فضاي سبز، احياي بيابان­ها، مهندسي ژنتيک و توليد محصولات تراريخته، اکوفيزيولوژي گياهي، مرتع و جنگلداري همه از شاخه‌هاي کاربردي منشعب از علوم گياهي مي‌باشند. زمینه­های اصلی پژوهش در تحصیلات تکمیلی علوم گیاهی بیوسیستماتیک و تکامل گیاهی، ژنتیک گیاهی، بیوتکنولوژی گیاهی، فیزیولوژی، جلبک شناسی و قارچ شناسی می باشد.  این گروه دارای 3 آزمایشگاه آموزشی و 4 آزمایشگاه تحقیقاتی و   یک هرباریوم می باشد. گرایش های این گروه عبارتند از : سیستماتیک- اکولوژی گیاهی (دوره کارشناسی ارشد و دکتری)، فیزیولوژی گیاهی (کارشناسی ارشد) و بیوتکنولوژی گیاهی (کارشناسی ارشد و دکتری). 

در حال حاضر جناب آقای دکتر حسین ریاحی مدیر گروه علوم گیاهی می باشند.


 

زمينه های پژوهشی


زمينه های پژوهشی گروه علوم و زیست فناوری گیاهی

گروه علوم گیاهی در دانشکده علوم وفناوری زيستي دانشگاه شهيد بهشتي با مراکز و موسسات تحقيقاتي مختلفی دارای همکاری های آموزشی و پژوهشی است. موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، مرکز بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزي، مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي و مهندسي ژنتيک کشور، موسسه بررسي آفات و بيماري­هاي گياهي، سازمان حفاظت محيط زيست، دانشگاه هاي مختلف کشور و پژوهشکده علوم محيطي، پژوهشکده گياهان دارويي و جهاد دانشگاهي در داخل دانشگاه از مراکزي هستند که با گروه علوم گياهي همکاری آموزشي و پژوهشي دارند.
بخشی از این پژوهشها عبارتند از :
-       انجام مطالعات بیوسیستماتیکی و فیلوژنی گیاهی بر گونه های دارای اولویت در کشور
-       بارکدینگ مولکولی گیاهان دارویی و زراعی
-      انجام طرح های پژوهشی در حوزه اکولوژی و حفاظت گونه های گیاهی    
-       ارزیابی فلورستیک و پوشش گیاهی در مناطق مختلف کشور
-       انجام مطالعات ژن اکولوژیکی در گونه های بومی کشور
-       جمع آوری، شناسایی و تهیه بانک بذر گونه های در معرض انقراض کشور
-       ریزازیادی و پرورش گونه های بومی و در معرض خطر کشور در راستای حفاظت و احیا
-       انجام مطالعات فیزیولوژی تنش گیاهی
-        انجام مطالعات گیاه پالایی در راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی
-       انجام مطالعات اصلاح سیستم های زیستی با استفاده از مهندسی نانو تکنولوژی
-       انجام مطالعات برای تولید نانو ساختارهای زیستی برای کاربرهای پژشکی، صنعتی ، کشاورزی
-       انجام مطالعات و بررسیهای فیزیولوژیکی محصولات گیاهی پس از برداشت
-       مطالعه در زمینه بیوتکنولوژی جلبکها، قابلیت بکارگیری آنها در صنایع مختلف
-       ارزیابی فلورستیک و اکولوژیک جلبکها در اکوسیستمهای آبی و خشکی کشور
-       تاسیس هرباریوم جلبکهای میکروسکوپی جهت حفاظت نمونه های بومی کشور.
از این گروه جناب آقای دکتر حسین ریاحی به عنوان پژوهشگر و استاد نمونه دانشگاه در سال 1387 ، جناب آقای دکتر مسعود شیدایی به عنوان استاد نمونه و پژوهشگر شاخص دانشگاه در سال های 1388 و 1399 و به عنوان پژوهشگر نمونه کشوری  در سال 1389 و جناب آقای دکتر مسعود توحید فر به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه در سال 1399 برگزیده شده اند.