صفحه اصلی
انتخاب آقایان دکتر ریاحی و دکتر ملاصالحی به عنوان اساتید برگزیده
  • 1130 مشاهدات

 

در جشنواره آموزش دانشگاه شهید بهشتی آقایان دکتر ریاحی ودکتر ملاصالحی از دانشکده علوم و فناوری زیستی به عنوان اساتید برگزیده انتخاب شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.کسب این موفقیت را به ویژه به اساتید برگزیده،همه اساتید ،کارکنان و دانشجویان گرامی تبریک می گوییم.

 

افزودن نظرات