معرفی و اهداف مرکز

سه شنبه 8 دی 1399 مرکز نواوری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به صورت مجازی توسط دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد.

 دکتر فرنوش اعلامی رئیس مرکز نواوری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در حاشیه مراسم افتتاحیه، بیان داشت که اهداف و برنامه های مرکز نوآوری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی عبارتند از:

         ​آشنایی دانشجویان با دانش کارآفرینی در دانشکده
   
    ایجاد نگاه کسب و کارانه در دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 

تلاش برای کارآفرین شدن دانشجویان مستعد و علاقه مند
 
      ارتباط با موسسات، مدارس و نهادهای مرتبط با دانشکده جهت یادگیری بیشتر دانشجویان و انجام پروژه و طرح های نوآورانه جهت حل مسائل و
مشکلات آن ها
     
  تلاش جهت داشتن شرکت ها فناور و دانش بنیان پایدار و کمک به آن ها جهت ورود به پارک و جامعه
   
    تلاش جهت جذب شرکت های باسابقه در حوزه مربوطه جهت توسعه آن ها و تزریق ایده های خلاقانه
   
    توسعه روحیه کارآفرینانه اجتماعی در اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده
       
  جذب طرح های متنوع نوآورانه
         دبرگزاری رویداد ایده های درخشان  سه دقیقه ای  جهت راه اندازی کسب و کار، بهبود یاددهی یادگیری دانشگاهی، بهبود فضای روحی روانی
دانشجویان
   
    دعوت از کارآفرینان در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی
       
برقراری ارتباط با دانش آموختگانی که به فعالیت های نوآورانه مشغولند.
   
  برگزاری نشست هایی پیرامون مباحث ارزش آفرینی اجتماعی در حوزه های علوم تربیتی و روان شناسی
 
      نشریه "هم آفرین " برای درج گزارش و اخبار مرکز نوآوری
     
  برگزاری جلسات تحلیل فیلم هایی پیرامون مباحث کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی
     
  تربیت مربی و ناظر کارآفرینی در رشته ای مرتبط با دانشکده

 

bf236207-12fa-4be5-8364-dc0d1187647f.jpg

اخبار و رویدادهای مرکز

یاد گیری این میکرو لرنینگ ها