صفحه اصلی
فراخوان مقاله برای همایش STMeT2021
  • 900 مشاهدات

سومین همایش بین المللی سنجش علم و فناوری به صورت مجازی در ماه دسامبر سال جاری برگزار خواهد شد.  برخی محورهای این همایش عبارتند از: تحلیل استنادی، رتبه بندی مجلات و دانشگاه ها، شاخص های دگرسنجه، وب سنجی، مرئی سازی علم. جزئیات بیشتر در فایل زیر قابل دسترس است.

فراخوان مقاله برای همایش STMeT2021.

افزودن نظرات