صفحه اصلی
وبینار سوگواری در بحران برگزار می شود
  • 418 مشاهدات

چهارشنبه 21 مهر 1400 وبینار علمی سوگواری در بحران توسط دکتر فریبا زرانی معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود. جزئیات بیشتر در پوستر وبینار قابل مشاهده است.

 

افزودن نظرات