آدرس : اوین- بلوار دانشجو - دانشگاه شهید بهشتی - ساختمان شهدا- طبقه سوم - پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

آدرس پست الکترونیک:   Frst.sbu@sbu.ac.ir    

 شماره تماس :    29905460-021   - 29905464-021

               
 
 
 
 
 
 
 
​ ​

 


 

د​​​​​​ر حال حاضر فراخوانی وجود ندارد.