ریاست پژوهشکده: خانم دكتر جميله علم الهدي 

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

پست الکترونیکی:  G_alamolhoda@sbu.ac.ir

تلفن دفتر:     29905460-021

 

 

 

 

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی : دکتر محمد صادق خیاطیان

دکترای مدیریت تکنولوژی

 

​​​​​​

Responsive Image
 

 

 

 

 

 

 

 ​