تاریخچه
پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی فعالیت خود را از شهریورماه 1392 آغاز نموده است.ویژگی متمایز این پژوهشکدهموقعیت آن در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از مهم­ترین دانشگاه‌های مادر در کشور می‌باشد.
 
چشم انداز پژوهشکده

پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری در افق چشم‌انداز 1404 دانشگاه، پژوهشکده‌‌ای است میان‌رشته‌ای، نظریه پرداز و الهام‌بخش در جهان اسلام در حوزه‌ی سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر پژوهش‌های بنیادین، دارای نظام آموزشی پژوهش‌محور مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی، توانمند در پژوهش‌های بنیادینِ حوزه‌  مطالعات علم و فناوری، ارائه‌ دهنده‌ ساز و کارهای بومی در جهت حل مسائل بنیادین و سیاستی علم و فناوری کشور،مروج بنیادین به حوزه علم وفناوری و بهره مند از اعضای هیئت علمی متهد و متخصص.

 

ماموریت پژوهشکده
   ارائه‌ الگوهای سیاست‌گذاری علم و فناوری مبتنی بر فهم و ارزیابی جنبه‌های معرفتی و اجتماعی علم و فناوری، بر اساس رهیافت‌های حاصل از مطالعات اسلامی- ایرانی و راهکارهای حاصل از تعامل با سایر مؤسسه‌های پژوهشی- آموزشی دانشگاهی، برای برون رفت از بحران‌های ناشی از نگرش غربی به علم و فناوری و زمینه‌سازی برای اعتلای بنیه فکری و اخلاقی جامعه علمی.

 

 

 

 

​​

 اهداف کلی پژوهشکده:

  •          پژوهش برای بازشناسی تمام ساحت‌های علم و فناوری نوین،
  •         پژوهش‌های انتقادی در نگرش‌ و جهت‌گیری علم و فناوری نوین،
  •         پایش مستمر تحولات بنیادین علم و فناوری دنیا و واکاوی ابعاد معرفتی و اجتماعی آن
  •         پژوهش تاثیر متقابل علم و فناوری از یکسو و جامعه، فرهنگ، اقتصاد و سیاست از سوی دیگر
  •         پژوهش‌های میان رشته‌ای ناظر بر مسایل ایرانی و با استانداردهای جهانی
  •         نظریه پردازی و ارائه الگو برای تصمیم‌گیرندگان حوزه علم و فناوری،
  •         ترویج تفکر انتقادی در حوزه علم و فناوری
  •        تربیت نیروی انسانی متخصص