صفحه اصلی
وبینار علمی "روانشناسی رئالیسم اخلاقی" برگزار می شود
  • 1398 مشاهدات

پژوهشکده مطالعات بنیادین علم وفناوری دانشگاه شهید بهشتی وبیناری با موضوع روانشناسی رئالیسم اخلاقی : پیشینه و چالش ها " برگزار می کند.​

این نشست که از سلسله نشست های علمی این پژوهشکده می باشد روز دوشنبه مورخ 29 دیماه  1399 از ساعت 18:30 الی 20 و در بستر فضای مجازی برگزار می گردد.

سخنران این وبینار دکتر امید کریم زاده عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علمی و فناوری است.

آدرس ورود به این نشست علمی بصورت زیر است:

http://sbu.ac.ir/webinar

 

افزودن نظرات