صفحه اصلی
فراخوان حمایت از پژوهشگران علم و الهیات
  • 1526 مشاهدات

مقدمه

مرکز علم و الهیات پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی قصد دارد برنامۀ پژوهشی – آموزشی – ترویجی‌ جامعی را در حوزۀ علم و الهیات اجرا کند. هدف از اجرای این برنامه تلاش برای فهم بهتر از نسبت علم و الهیات، خصوصاً رابطۀ علوم با الهیات اسلامی، از طریق انجام پژوهش‌های ممتاز و همچنین ترویجِ کاوش دربارۀ نسبت علم و الهیات در حوزۀ عمومی است. از همین‌رو، فراخوان حاضر از تمامی پژوهشگران این حوزه دعوت می‌کند پیشنهاد‌های پژوهش خود را با در نظرگرفتنِ موارد ذیل به دفتر مرکز علم و الهیات به نشانی الکترونیکی  cst.ists.sbu@gmail.com ارسال کنند.     

 

حوزه‌های پژوهش

موضوع‌های پژوهش و مسائل مرتبط با آن‌ها عبارت‌اند از:

 

الف) علوم فیزیکی، فناوری‌های مرتبط و الهیات

          1-الف) مقایسۀ مدل‌های کیهان‌شناختی و شروح الهیاتی از شرایط اولیه و چگونگی پیدایش عالم؛

          2-الف) فعل الهی خاص و قوانین طبیعت؛

            3-الف) تنظیم ظریف و تطابق کیهانی از منظر فیزیک و الهیات؛

          4-الف) سرانجام جهان از منظر فیزیک و الهیات؛

          5-الف) فعل الهی، معجزه و قوانین طبیعت؛

          6-الف) نسبت فناوری و الهیات با توجه به مسئلۀ جای‌دهی ارزش‌ها در مصنوعات فنی؛

          7-الف) فناوری‌های مرتبط با علوم فیزیکی و چالش‌‌های اخلاقی آن‌ها.

 

ب) علوم و فناوری‌های زیستی و الهیات

          1-ب) مقایسۀ مدل‌های زیست‌شناختی و شروح الهیاتی از چگونگی خلق انسان؛

          2-ب) اخلاق تکاملی و چالش‌های آن برای نظام‌های الهیاتی؛

          3-ب) تنظیم ظریف از منظر زیست‌شناختی و الهیاتی؛

             4-ب) طراحی هوشمند و نظریۀ تکامل با انتخاب طبیعی؛

          ۵-ب) فناوری‌های زیستی و چالش‌ آن‌ها برای نظام‌های الهیاتی؛

          6-ب) فناوری‌های زیستی و چالش‌‌های اخلاقی آن‌ها.

 

ج) علوم شناختی، فناوری‌های مرتبط و الهیات

         1-ج) مدل‌های شناختی از باورهای دینی و چالش‌ آن‌ها برای نظام‌های الهیاتی (علوم شناختیِ دین)؛

        2-ج) مسألۀ تبیین تجربه‌های دینی با علوم شناختی؛

        3-ج) فناوری‌های مرتبط با علوم شناختی و چالش‌‌های اخلاقی آن‌ها.

 

 

د) علوم اجتماعی، علوم انسانی و الهیات

          1-د) الگوهای رویارویی و تعامل الهیات و جامعه‌شناسی؛

          2-د) نسبت الهیات اسلامی و علوم اجتماعی مدرن؛

          3-د) نقش تزهای الهیاتی (مسیحیت و یهودیت) در تکوین علوم اجتماعی مدرن؛

          4-د) چرایی و چگونگی حذف تبیین متألهانه از جهان اجتماعی؛

          5-د) تحلیل‌های جامعه‌شناختی از تغییر در نظام‌های الهیاتی؛

          ۶-د) مرجعیت نظری و علمی علم و الهیات به‌لحاظ سیاسی و اجتماعی؛

          7-د) نسبت توسعۀ علمی با قالب‌های فرهنگی – الهیاتی حاکم بر جوامع؛

          8-د) نسبت ایده‌ها و تزهای الهیاتی با مفاهیم و تزهای مرتبط در نظریه‌های سیاسی (الهیاتِ فلسفۀ سیاسی)؛

          9-د) تعارض یا سازگاری نظام‌های دموکراتیکِ برآمده از لیبرالیسم با باورهای دینی؛

          10-د) مسألۀ مشارکت دینداران در نظام‌های سیاسی مبتنی بر دلیل عمومی؛

          11-د) بررسی تعارض دین و دانشگاه در بسترهای تاریخی و جغرافیایی گوناگون؛

          12-د) مبادی، شرایط امکان و سازوکارهای سیاست‌گذاری تربیت دینی در دانشگاه.

 

ه) مباحث کلّی علم و الهیات

          1-ه) طبیعت‌گرایی هستی‌شناختی، طبیعت‌گرایی روش‌شناختی و نسبت آن‌ها؛

          2-ه) مدل‌های تعامل علم و الهیات؛

          3-ه) قوانین طبیعت و عاملیت الهی؛

          4-ه) تاریخ‌نگاریِ علم و دین، و نقش آن در شناخت نسبت علم و الهیات؛

          ۵-ه) نقش علم و الهیات در شناخت ارزش‌های ذاتی و جست‌وجوی معنای زندگی؛

          6-ه) هنجاری بودن، طبیعت‌گرایی و الهیات؛

          7-ه) ارتباطِ نظریه‌های فرمان الهی و امر اخلاقی.

  

توانایی‌ها

الف) پژوهشگر باید توانایی انتشار مقالۀ حاصل از انجام پژوهش‌ در یکی از مجلات شناخته‌شده با اولویت مجلات بین‌المللی را داشته باشد؛

ب) همۀ پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند؛

ج) پژوهشگر باید بتواند یافته‌های خود یا موضوعاتی مرتبط با آن‌ها را در یکی از نشست‌های عمومی‌ که پژوهشکده ترتیب می‌دهد ارائه کند.

 

 

تقاضا

الف) لازم است که متقاضیان پیشنهادهای پژوهش را همراه با رزومۀ حرفه‌ای خود تا 31 فروردین 1400 به نشانی الکترونیکی cst.ists.sbu@gmail.com ارسال کنند؛

ب) پیشنهاد پژوهش باید در قالب فایل Word و حداکثر 2500 کلمه باشد؛

ج) پیشنهاد پژوهش باید شامل نام پژوهشگر، مرتبۀ شغلی، مؤسسۀ شاغل در آن، آخرین مدرک تحصیلی، نشانی الکترونیکی و شماره تلفن متقاضی باشد. همچنین، لازم است که متقاضی مقدار پیشنهادی هزینۀ انجام پژوهش را باتوجه به تعهد خود مبنی بر ارائۀ مقالۀ داخلی یا بین‌المللی (باتوجه به رتبۀ Q1، Q2، Q3 یا Q4 در نظام رتبه‌بندی SJR) و همچنین تعداد آن‌ها اعلام کند. حداکثر میزان حمایت از پژوهش‌های برگزیده چهارصد میلیون ریال خواهد بود. پژوهش‌هایی که به انتشار مقاله در مجلات عالی منجر شوند مبلغی را علاوه بر مبلغ مصوب دریافت خواهند کرد.          

 

 فرآیند داوری

داوری باتوجه به معیارهای ذیل صورت می‌گیرد:

الف) اهمیت و نوآوری پژوهش؛

ب) شواهدی که نشان می‌دهد پژوهشگر تا چه میزان توانایی رسیدن به اهداف پژوهش و فراخوان را داراست؛

ج) میزان بودجۀ درخواستی برای انجام پژوهش؛

د) میزان همکاری، خصوصاً بین‌المللی، در انجام پژوهش.

 

 

 

تعهدات

الف) ارائۀ گواهی پذیرش مقاله یا مقالات تعهدشده در قرارداد در مجلات شناخته‌شدۀ داخلی یا بین‌المللی با ذکر وابستگی سازمانی «مرکز علم و الهیات پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی» و همچنین ذکر آن به‌‌عنوان حامی مالی پژوهش؛

ب) ارائۀ یافته‌های پژوهش یا موضوعاتی مرتبط با آن در یکی از نشست‌های عمومی‌ که مرکز علم و الهیات برگزار می‌کند.

 

شیوۀ حمایت از پژوهش

پرداخت ۲۰% از اعتبار کل قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت پس از انعقاد قرارداد؛

پرداخت ۳۰% از اعتبار کل قرارداد پس از ارائۀ گواهی‌های ارسال مقالاتِ تعهدشده در قرارداد؛

پرداخت ۵۰% از اعتبار کل قرارداد پس از ارائۀ گواهی‌های پذیرش مقالاتِ تعهدشده در قرارداد. 

 

زمان‌بندی

الف) آخرین مهلت ارسال پیشنهاد پژوهش: 31 فروردین‌ 1400؛

ب) اعلان پیشنهادهای پذیرفته‌شده: 31 اردیبهشت 1400؛

ج) مدت اجرای طرح: حداکثر 24 ماه پس از انعقاد قرارداد.

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

021-29905461 

 

 
افزودن نظرات